Gabinet terapii, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży

Terapie dobrane do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka.

Terapia pedagogiczna

Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna jest to terapia wyrównującą nieharmonijny rozwój dziecka. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia zawsze dobierana jest do potrzeb dziecka i indywidualnych jego możliwości.

Dlaczego to robimy?

Cele terapii pedagogicznej?

Cele terapii pedagogicznej są ściśle uzależnione od potrzeb danego dziecka i różnią się w zależności od tego, na jakim etapie jest terapia. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka – na miarę jego możliwości. Poza tym zalicza się do nich też:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • pokonywanie trudności w regulowaniu emocji
 • budowanie wewnętrznej motywacji do działania
 • usuwanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się
 • kształtowanie prawidłowej koncentracji uwagi
 • stymulowanie funkcji precepcyjno-motorycznych
 • pokonywanie trudności w zachowaniu
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych
Jak to robimy?

Metody pracy podczas terapii pedagogicznej:

Terapię prowadzi pedagog wykształcony w dziedzinie terapii pedagogicznej – po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji lub kursów pedagogicznych.

 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • elementy terapii integracji sensorycznej
 • elementy treningu umiejętności społecznych
 • terapia Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Sensoplastyka
 • metoda Marii Montessori
 • terapia koncentracji uwagi i zapamiętywania
 • elementy terapii relaksacji
Gabinet Terapii, Edukacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia prowadzimy w siedzibie Centrum Rozwoju w Świdniku przy ulicy Fabrycznej 4

 • terapia pedagogiczna
 • terapia ręki i stopy
 • terapia grafomotoryczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)
 • terapia alternatywnej komunikacji (ACC)
 • terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu
 • zajęcia dla dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia edukacyjno – wyrównawcze

Zajęcia grupowe:

 • Wyspa odkrywców (dzieci w wieku 3 – 6 lat)
 • Przyjaciele Zippiego (dzieci w wieku 5 – 9 lat)
 • Trening kompetencji społecznych (dzieci w wieku 6 – 12 lat)

Warsztaty dla rodziców:

 • Porozmawiajmy ze specjalistą
 • Kompetentni Rodzice
Kontakt

Umów się na bezpłatną konsultację

Z pewnością zadajesz sobie wiele pytań np. czy warto, czy moje dziecko jest na to gotowe, jak moje dziecko sobie poradzi itp. Skontaktuj się ze mną i umówmy się na bezpłatną konsultację. Przyjdź z dzieckiem i sam/sama zobaczysz jak reaguje, a ja określę proces terapeutyczny w zgodzie ze stanem dziecka.

Poniedziałek – sobota

8:00 – 20:00