Kontakt

Masz pytania, wątpliwości lub chcesz o czymś konkretnym porozmawiać?

Napisz do mnie

Umów się na bezpłatną konsultację lub po prostu wyślij wiadomość.

Polityka PrywatnościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu centrumrozwoju.com.pl

Terapie dla Ciebie

FAQ

Często zadawane pytania

Zanim mnie zapytasz, zerknij tutaj – może rozwieję Twoje wątpliwości

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej. Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia) utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w nauce. Prowadzący zajęcia nauczyciele korzystają z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego by usprawniać zaburzone funkcje. Uczniowie uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, żeby usprawniać zaburzone funkcje i przezwyciężać trudności w uczeniu się i przyswajaniu treści programowych. Uczniowie biorą udział w zajęciach za zgodą rodzica.

Zajęcia z pedagogiem są formą  pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Do udziału w zajęciach nie jest konieczna opinia poradni.

Kształceniem specjalnym objęte są dzieci, które ze względu na swoje problemy ze zdrowiem czy dysfunkcje intelektualne, wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zarówno Zespół Aspergera (ZA) jak i autyzm mieszczą się w grupie całościowych zaburzeń rozwojowych. To co odróżnia ZA od autyzmu to wyższy poziom funkcji poznawczych oraz posługiwania się mową. Diagnozę, zarówno autyzmu jak i ZA, stawia psychiatra.

Tak, można korzystać z tlenoterapii przed i po treningu.